...............................................

ﺩﺭ ﻗﻠــــــــــــﺐ ﮐﻮﭼﮑـم فـﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾــــــــــــﯽ ﻣﯿﮑـنی ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﻟﺬﺗــــــــــــــــﯽ ﺩﺍﺭﺩ بـﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺷــــــــــﺘﻦ !

تیر 94
5 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
8 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
16 پست
مرداد 93
20 پست
تیر 93
23 پست
خرداد 93
1 پست
رویاهایم
1 پست
دلتنگتم
1 پست
تو
1 پست
من_و_فاطی
1 پست
متعجبم
2 پست
هرگز
1 پست
لحظه
1 پست
میمونم
1 پست
سال_نو
1 پست
حال_بد
1 پست
یک_آذر
1 پست
حرف_دلم
1 پست
نمیدونم
1 پست
مرگ
1 پست
مرغ
1 پست
دل_کندن
1 پست
بهشت
1 پست
کااااش
1 پست
صبح_شنبه
1 پست
شنبه
1 پست
ساعت
1 پست
برمیگرده
1 پست
آه
1 پست
لعنت
1 پست
جووییدن
1 پست
نشخوار
1 پست
پیام
1 پست
ارزش
1 پست
برگرد
1 پست
مدرسه_۴
1 پست
پاییز۲
1 پست
پاییز۱
1 پست
پاییز
1 پست
مدرسه_۳
1 پست
مدرسه۲
1 پست
مدرسه۱
1 پست
عوضی
1 پست
تنهایی
1 پست
دلتنگی
3 پست
نمونه
2 پست
خاطرات
1 پست
ملاقات
1 پست
رفتن
1 پست
متاسفم
2 پست
مزخرفات
1 پست
عاطی
1 پست
لبخند
1 پست
شگفت_زده
1 پست
فسقلی_من
1 پست
بیداری
1 پست
گفتمان
1 پست
دوستانه
1 پست
دیروز
1 پست
عصبی
1 پست
سوتفاهم
1 پست
میترسم
1 پست
شاید
1 پست
خوشبختی
1 پست
بهترین
1 پست
کنکور
2 پست
جایگاهم
1 پست
ازدواج
1 پست
فلسطین
1 پست
دولت
1 پست
شب
1 پست
مبارک
1 پست
روزتولدم
1 پست
تولدخودم
1 پست
فاطی
1 پست
خرس
1 پست
آبجی
1 پست
کاش…
1 پست
میدونم
1 پست
هههههه
2 پست
پودر
1 پست
بعله
1 پست
1 پست
هیچ_کس
1 پست
هیچ_تویی
1 پست
پشت_سر
1 پست
کنکو
1 پست
سوتی
1 پست
پرحرف
1 پست
افتضاح
1 پست
خوب_نه
1 پست
بد_نه
1 پست