ذوق نکردم

بدترین کاری که یک نفر میتونه با قلبت بکنه ...

 

اینه که...!

 

باعث بشه دیگه ذوق نکنی 

 

از بودن

 

           ...

 

                                  ...

 

                                                            ...

/ 0 نظر / 15 بازدید