هرگز

چقد بی صبرانه مشتاق شنیدن صدایه بوق پیام توهستم ازدیروز تاالان یه پیامم ندادی بااینکه ناراحت ازت جداشدم بیخیالمی,بااینکه گفتی چرا تبعیض قاعل شم و دلم و رنجوندی بیخیالمی و نشون میدی ک حرف دلت بود,این روزا دارم فک میکنم ایامیتونم ب حرغات بازم اعتماد کنم حرفایی ک بیخیالشون میشی حرفایی ک میزنی و میگی بیخیال جدی نبودن و کلی حرف دیگ …

 

✍هرگـــــز تمامت را برای کسـی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی

آدمـــــــها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .

وقتی این جملرو خوندم ترسیدم که مباداتوم داری اینجوری میشی گمونم وقتشه رهام کنی چون واست تموم شدم

دیگ کاری ندارم و هیچی نمیگم

امیدوارم مشکلی پیش نیاد چون اگ بیاد من دیگ ظرفیتی برایه درمان کردنش ندارم

خیلی دوست دارم دیونه

/ 0 نظر / 19 بازدید