فاطی و دل تنگ نت

ده روزه داره میگذره و سراغم نیومدی

کاری ندارم من مقصرم یاتو 

کاری ندارم به اینکه فک میکنی توافقی هست بینمون واسه حرف زدن کاری ندارم دلم شکست کاری ندارم یخ زد کاری ندارم عین خیالت نیست کاری ندارم…کاری ندارم به هیچی هیچی هیچی

فقط دلم حسابی حسابی حسابی تنگ شده واسه فاطی ک میشناختم نمیدونم تورو میشناسم هنوزم

عحب سخته تحمل بار دلتنگی حتی سخت تراز عملی ک داشتم

هییی خدا

فک میکردم اگ عمل کنم دیگ هیچ مشکلی ندارم

بعدش فک کردم اگ تو بگی دوسم داری دیگ مشکلی ندارم اما بازم بعدش میگم اگ این دلتنگیه شدید نباشه مشکلی ندارم

مشکلات پشت سر مشکلات میان

بیخیال اونا

الان و قبلا فقط نگرانیم حال تو بوده

فک کزدم لازمم واست اما بنظر اضافی بودم فقط

ناراحتتم چون میدونم چقد درمورد تو دلسوزم نمیخام نباشم اما سرد شدم گفتم اگ تکیه گاهم نباشی ممکنخ دوس داشتنم افت کنه اما الان ک باید باورموازبین ببرم میبینم ک هیچ تغییری نمیکنه دوس داشتنم اما سرد شدم اتفاقات زیادی بین ماافتاده هردفعه من التماس کردم بمونی و باشی و توم بی معرفتی نکردی و موندی حتی بهمم گفتی بخاطر التماسامه که میمونی هردفعه من التماس کردن و سرد ی درکارنبود

امااین دفه سردم شد 

خیلی سردم شد 

ضعف کردم 

گفتی نمیخای تونستی ب این فک کنی ک میتونم ازارت بدم و من دیگ هیچی نداشتم بگم

بعد این همه مدت دیگ توانی نداشتم اگ نتونستم دوس داشتنمو ثابت کنم یعنی دیگ نمیتونم سرد شدیم فاطی درکم میکنی؟؟عزیزدلم درکم میکنی ساعا ۴صبه اشک تو چشام جمع شده حس میکنم چشام کدر میبینن هرجارو نگاه میکنم تویی خیلی خیلی دلم تنگت شده امادیگ نمیتونم سمتت بیام

بزار اروم و بدون سختی و دودلی فراموش کنی منو

نمیخام دیگ اجبارت کنم به دوستی ک نمیخای

من تو رو دمدمی مزاجم دوس دارم مث همیشه امااگ نخای من نمیتونم اجبارت کنم دیگ سرد شدم سردمه همش

کاش میشد بگم فاطی میشه بغلم کنی یه ذره بیاو گرمم کن

اما دیگ مریضیم زیادی پیشرفت کرده 

میدونی خوشحالم الناز هست

زهراهست رویا هست

سها هست و حتی شاید سارام باشه 

امیدوارم واست خوب باشن خوشحالم میتونی باهاشون خوش باشی نیازی ب من نیست میتونی بگذرونی راحت

فقط خوب باش 

فقط غصه نحور و ناامید نباش

پیش برو عزی م

نگران نباش میتونی رهام کنی

گلایه ای نیست 

یه حرف دیگ میمونه"دوست دارم"

/ 0 نظر / 25 بازدید