تعجب

متعجبم توکه همه چیز منو میدونی توکه خوندی تک تک برگه هایه زندگیمو وفهمیدی چقد روتو حساسم رو رفتارت و حرفات حساسم چطور اینقد راحت میتونی دلخورم کنی و بیخیالم باشی متاسفم شاید واسه خودم

بدی ماجرااینه تومیدونی و اینقدراحت بهم ضربه میزنی باچچیزایی ک حساسم اون وق میگفتی ناراحتی ک فک میکردم برات مهم وجدی نیستم

الانم حسم اینه که برات مهم نیستم

بیخیال

خیلی دوست دارم دیونه

/ 0 نظر / 23 بازدید